این روز ها با شروع فصل امتحانات ، فصل خوابیدن هیجانات ، و آرام شدن ِ به زور جریانات ، مصطفی در گوشه ای از شهر مشغول کار خود است .

او هر روز به تعجب وا داشته می شود ، زیرا که بعد از امتحان چیزهای جدید زیاد می شنود .

برنامه ی خوابی اش به هم ریخته است و جدیدا زیاد دست به نو آوری می زند .
او در این هفته ، بر سر امتحان جبر برای یک قضیه اثبات شده ی ریاضی مثال نقض آورد و بر سر امتحان شیمی ثابت کرد چهار برابر است با پنج .

مصطفی خیلی پرکار است .


نوشته شده در تاریخ 1388/10/21    | توسط: مصطفا    |    |
نظرات()